Hiển thị một kết quả duy nhất

Bục phát biểu LT 01

2,477,000  - (Chưa Bao Gồm Thuế VAT)

Bục phát biểu LT 02

1,975,000  - (Chưa Bao Gồm Thuế VAT)

Ghế TC01B

1,757,000  - (Chưa Bao Gồm Thuế VAT)

Ghế TC02B

2,310,000  - (Chưa Bao Gồm Thuế VAT)

Ghế TC03B

1,945,000  - (Chưa Bao Gồm Thuế VAT)

Ghế TC04B

4,172,000  - (Chưa Bao Gồm Thuế VAT)

Ghế TC05B

4,600,000  - (Chưa Bao Gồm Thuế VAT)

Ghế TC06B

3,450,000  - (Chưa Bao Gồm Thuế VAT)