Hiển thị một kết quả duy nhất

Bàn khám bệnh BKB 01I

1,746,000  - (Chưa Bao Gồm Thuế VAT)

Bàn khám bệnh BKB 02I

1,659,000  - (Chưa Bao Gồm Thuế VAT)

Bàn khám bệnh BSA 01I

1,702,000  - (Chưa Bao Gồm Thuế VAT)

Cọc truyền CT 01I

350,000  - (Chưa Bao Gồm Thuế VAT)

Ghế đầu quay GDQ 01I

546,000  - (Chưa Bao Gồm Thuế VAT)

Ghế phòng chờ GPC02-3

3,624,000  - (Chưa Bao Gồm Thuế VAT)

Giường y tế GYT 01I

3,077,000  - (Chưa Bao Gồm Thuế VAT)

Giường y tế GYT 02I

3,677,000  - (Chưa Bao Gồm Thuế VAT)

Tủ y tế TYT 01I

1,432,000  - (Chưa Bao Gồm Thuế VAT)

Tủ y tế TYT 02I

3,804,000  - (Chưa Bao Gồm Thuế VAT)

Xe đẩy cáng y tế XDC 01I

4,164,000  - (Chưa Bao Gồm Thuế VAT)

Xe đẩy y tế XED 01I

1,179,000  - (Chưa Bao Gồm Thuế VAT)