Cầu là CL 01

170,000  - (Chưa Bao Gồm Thuế VAT)

Ghế nghỉ XD 03

738,000  - (Chưa Bao Gồm Thuế VAT)

Giàn phơi GTD 02

452,000  - (Chưa Bao Gồm Thuế VAT)

Kệ 01

244,000  - (Chưa Bao Gồm Thuế VAT)

Kệ ti vi KTV 102

1,135,000  - (Chưa Bao Gồm Thuế VAT)

Kệ ti vi KTV 107

1,386,000  - (Chưa Bao Gồm Thuế VAT)

Kệ ti vi KTV 108

2,477,000  - (Chưa Bao Gồm Thuế VAT)

Mắc áo MA 02

255,000  - (Chưa Bao Gồm Thuế VAT)

Mắc áo MA 04

259,000  - (Chưa Bao Gồm Thuế VAT)

Mắc áo MA 17

550,000  - (Chưa Bao Gồm Thuế VAT)

Mắc áo MA 19

502,000  - (Chưa Bao Gồm Thuế VAT)

Thang T 3B

430,000  - (Chưa Bao Gồm Thuế VAT)